Gå till innehåll

Kontakta oss

Styrelsen kontaktas på styrelsen@lesseboortensbk.se

Ordförandet kontaktas på ordforande@lesseboortensbk.se

Har ni några frågor och inte vet vem ni ska kontakta så maila till styrelsen så vidarebefodrar vi er förfrågan till rätt person.

Styrelsen 2023:

Ordförande Per Carlsson

Tjänstledig Kassör Diana Valtysdottir

Sekreterare Marie-Louise Farnestam

Vice Ordförande Göran Sommesjö

Ledamot Kenneth Karlsson

Suppelant Kristina Eriksson

Ledamot Tillfällig kassör Lena Berglund

Suppleant Maria Karlsson

Instruktörer

Marie-Louise Farnestam

Diana Valtysdottir

Åse Adolfsson

Christian Truedsson 070-5166364